Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Northcom on sitoutunut suojaamaan palveluidensa, kuten internetsivustonsa, käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), 25.5.2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa on kerrottu, millaisia henkilötietoja palveluiden käyttäjästä kerätään, mihin tietoja käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia käyttäjällä on näitä tietoja sekä niiden keräämistä koskien.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Verkkosivustomme sisältää linkkejä päämiestemme sivuille. Emme valvo näihin linkkeihin liittyviä sivustoja, joten niillä vieraillaan omalla vastuulla.

Tietosuojakäytäntömme saattavat muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät tältä sivustolta.

Rekisterinpitäjä

Northcom (y-tunnus 0107433-5)

Niittyläntie 5

00620 Helsinki

Puhelin: 09-685 0920

Sähköposti: northcom@northcom.fi

 

Rekisterin nimi

Northcomin asiakasrekisteri

Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuden hoitoon koko asiakassuhteen elinkaaren ajan. Asiakkaan henkilötietoja voidaan käyttää mm. hänelle tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen, sopimusten täytäntöönpanoon ja muiden vastaavien toimintojen täyttämiseen.

 

Mikä on henkilötietojen käsittely oikeusperuste?

Henkilötietojen käsittely liittyy Northcomin liiketoimintaan, joten se edustaa todellista ja välitöntä tarvetta. Henkilötietojen käsittelynperusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f) alakohta. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi ja tietojen käsittelyllä ei loukata rekisteröidyn oikeuksia.

 

Mitä tietoja keräämme?

Etu- ja sukunimi, työpuhelinnumero, työsähköpostiosoite, organisaation nimi ja yhteystiedot.

 

Mistä olemme hankkineet henkilötiedot?

Keräämme henkilötietoja eri tavoin mm. kun halutaan vastauksia kysymyksiin, pyydetään tarjous, lähetetään tilaus, rekisteröidytään asiakkaaksi, täytetään kyselylomake Northcomin verkkosivuilla.

Kyselylomakkeen yhteydessä pyydetään henkilöä hyväksymään, että hänen tietonsa tallennetaan siihen asti, kunnes se on tarpeellista.

 

Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Henkilötietoja käsittelevät Northcom työntekijät ja niitä käsitellään aina huolellisesti ja noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Emme luovuta tietoja eteenpäin ilman henkilön suostumusta.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Kaikki elektronisesti tallennetut henkilötiedot on suojattu yritysverkossamme. Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin se on tarpeellista liiketoimintatarkoitustemme ja oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseksi esim. vero- ja kirjanpitotarkoituksissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa:

  • oikeus pyytää pääsy häntä itseä koskeviin henkilötietoihin
  • oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista ja oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi
  • oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (sopimukseen perustuvissa käsittelyperusteissa)
  • oikeus vastustaa käsittelyä silloin, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt osoitetaan: northcom@northcom.fi

 

Evästeet

Northcomin verkkosivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Käytön seurantaa tilastoidaan Google Analytics – palvelun avulla, vain sivuston kehittämisen ja ylläpidon tarpeisiin. Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti käyttäen evästeitä, jotka ovat käyttäjän työasemalle talletettavia tekstitiedostoja. Google Analytics -palveluun kerätystä tiedosta ei voi yksittäistä käyttäjää tunnistaa. Käyttötilastoja hyödynnetään sivuston sisällöllisen kehittämisen ja sivuston ylläpidon tarpeisiin. Evästehistorian voi tyhjentää verkkoselaimen asetuksista.